Prydbusker og vintergrønne planter

Utvalget av prydbusker og vintergrønne planter er nærmest uendelig. Vi tilbyr et utvalg av busker og planter som er tilpasset området vi befinner oss i.

Vi bruker mye energi på å kunne tilby spennende og riktige planter, med relevant herdighetsgrad til attraktive priser. Vårt sortiment bærer preg av at vi erfarer først og fremst at klimaet på det indre Østlandet byr på store temperaturforskjeller både mellom sommer og vinter og i de ulike årstider. Det er ikke alle planter som tåler slike store variasjoner like godt. Dette tar vi hensyn til.

Videre kommer det mange impulser som påvirker våre ønsker om å dekorere uterommene våre på ulike vis. Derfor vil det også være å finne enkelte sorter og plantegrupper som oppfyller også disse ønskene og som tidvis har lavere forventet overlevelsesevne i møte med de ulike årstidene. Men vi synes det er spennende og morsomt å kunne tilby noen eksklusive planter som man kan finne i noen av våre hagesentre.