Frukttrær, frukt og bær

Tradisjonelt har hagene blitt brukt mest til matnytte, med frukt, grønnsaker og bær som viktige ingredienser. Nå ser vi at dette er en økende trend, og mange ønsker ønsker frukt og bær, sammen med grønnsaker og urter, velkommen tilbake til hager og balkonger!

Frukt og bær har gitt matvarer som har beriket et ensidig kosthold, med blant annet syltetøy, frukt, saft og grønnsaker gjennom lange og kalde vintermåneder. Vi har et bredt utvalg frukttrær, sammen med mange frukt- og bærsorter, som tåler innlandsklimaet. I tillegg til de mest tradisjonelle typene, finner du også de mer utradisjonelle slagene som druer og amerikansk blåbær, for å nevne noen.

Beskjæring av frukttær på 1–2–3

Beskjæring er ikke en mystisk kunst og det er ikke vanskelig. Forhold deg til noen viktige grunnregler og prinsipper, så er du rustet til å ta vare på den allsidigheten av busker og trær som en hage kan by på!

Hvorfor er det viktig å beskjære?

Hold treet friskt og øk treets evne til å bære frukt. For at trærne skal holde seg friske og sunne trenger de regelmessig hjelp ved å fjerne skadede, syke eller døde greiner. Start allerede fra første år, og fjern greiner jo før jo heller! Små greiner gir små sår, fjerning av store greiner gir store sår. Fjern greinen fullstendig, kun fra greinvinkelen eller kort inn greinen til frisk ved. Slik gir man nye friske greiner muligheten til å vokse.

De viktigste grunnene:

 • Fjern regelmessige greiner som er skadet, syke, døde eller i veien. Greiner som kommer til å skape trøbbel, ved at de vokser innover i treet eller konkurrerer med andre greiner.
 • Skap luft og slippe lys inn i trekronen. Skape en åpen plante med god forgreining for lys, luft, vann og for å unngå greinbrekk
 • Fjerne dårlige greinvinkler som kan skades av snøtyngde og greiner som gnisser mot hverandre.
Velg riktig utstyr!

Riktig utstyr er avgjørende og utvalget av beskjæringsutstyr er stort, men besitter du en god hagesaks, skarp sag og stige har du egentlig alt du trenger! Her gir vi deg noen enkle tips du kan ta med deg:

 • Hagesaksen bør oppfylle to krav: 1. den må kunne tas fra hverandre for stell, renhold og vedlikehold og 2. reservedeler må være mulig å få tak i. En god hagesaks koster omkring 350 kroner og oppover. Alternativt anskaffer man seg en rimeligere saks av god kvalitet. Den tradisjonelle hekksaksen med bølgeformet egg har størst kapasitet og fungerer fint på hekker, solitærplanter og i staudebedet. En elektrisk hekksaks bør være av beste kvalitet og hvis den har ledning må den ha jordfeilbryter. Husk riktig verneutstyr!
 • Et par ulike sager kan være gode å ha for hånden uten at de er et møst; stikksag som sager kun når man drar den mot seg, og en justerbar buesag.
 • Skal det jobbes i høyden er det viktig å ha en god stige – og ikke å klatre i selve treet. Bruk av avstandsverktøy bør unngås. En stige bør ikke være for bred og den kan god være mulig å regulere i høyden og det beste er at den er dobbel. En stabil dobbelstige i aluminium med høyde som passer for trærne, er idealet.
Beskjæring og selve prosessen

Beskjæring omfatter først og fremst tre begrep:

 1. Pinsering – som betyr at man i løpet av vekstsesongen begrenser og stopper lengdeveksten hos nye skudd og greiner ved at den ytterste 2/3-delen av toppen/ytterdelen av greinen klippes vekk.
 2. Sporeskjæring – er tilbakeskjæring av års-kvister i juli for å stimulere til fremvekst av fruktsporer (greiner som gir blomsterknopper og frukt). Det absolutt viktigste å vite for å beskjære riktig er at man vet at det finnes to typer knopper på frukttrær;
  – Knopper som gir greiner/langskudd med vegetativ vekst – kun blad og grein
  – Knopper som gir frukt; fruktsporer som gir greiner med blomsterknopper og frukt
 3. Radikal nedskjæring/tilbakeskjæring er for frukttrærne sin del kun aktuelt på eple- og pære. Eple- og pæretrær har latente adventiv knopper liggende på stamme og greiner, som dermed kan gi treet fornyelse etter hard beskjæring. Steinfrukttrær må beskjæres mer forsiktig og aldri så dramatisk som radikal tilbakeskjæring.

Det vil være punkt 1 og 2 som gjøres regelmessig. Radikal tilbakeskjæring har sine fordeler, men bør planlegges godt.

 1. Sånn her gjør du:
  Se nøye over planten og fjern syke, døde og plantedeler med feil retning
 2. Skap rom for luft og lys samtidig som man er tro mot plantens naturlige voksemåte og egenskaper
 3. Regelmessig oversyn årlig eller oftere for å enkelt følge opp. 2-3 minutter på frukttreet hvert år er en billig og svært god investering
 4. Rydd opp inne i og rundt planten, fjern dødt løv, døde planterester og ugress rundt stammen

Beskjæring av store greiner? Der hvor en grein sitter til en trestamme eller en større grein er det et mer eller mindre tydelige oppsvulmet parti. Dette partiet kalles greinkragen eller greinputa. Ved greinfjerningen skal snittet legges tett inntil dette partiet uten å skade det. Inngrepet vil umiddelbart aktivere prosesser i greinkragen som vil lege såret på sikt. Ved slikt riktig snitt skal det ikke brukes sårmidler og podevoks. Ved fjerning av tyngre greiner er det viktig at tyngden fjernes først – for at man til slutt står igjen med en liten del av greina man fjerner til slutt.

Gjør som følgende:

 • Først skjærer man halvveis opp i greina fra undersiden – 20-30 cm fra der greinputa sitter
 • Dernest skjærer man fra oversiden – et stykke utenfor det første snittet man laget på undersiden – helt igjennom slik at greinen løsner
 • Til slutt å skjæres den siste biten av greinen av ved greinkragen/greinputa

Hva skal du unngå å beskjære?

Til nå har alt dreid seg om hva og hvordan vi beskjærer. Vi har forstått at noe skal beholdes også, men målet med beskjæringen – i tillegg til å beholde treets helse – er jo å stimulere til blomstring og frukt. Som tidligere sagt; vi skiller mellom trær med frukt med store steiner og frukttrær som gir frukt med små frø.

Noen tips på veien!

Ved ethvert beskjæringssted må det være en naturlig fortsettelse, helst en ny greindel eller en knopp med ønsket retning. Bare der hvor disse forutsetningene er til stede kan du korte inn greiner. Oppfylles ikke denne forutsetningen bør man overveie å ikke fjerne greinen i det hele tatt, eller man bør vurdere muligheten for å fjerne greina i sin helhet.

I både små og store frukttrær; unngå at greiner har for spiss vinkel til stammen og fjern disse i unge år, eller heng på lodd på greinen for å få grein som står mer rett ut fra stamme- eller sidegreinen. Sørg også for at trær bare har ett toppskudd.

Greit å vite om fruktved på steinfrukter

Planteanatomien på steinfrukter er, med noen små forskjeller, likt som vi har sett epler og pærer. Steinfrukter skal beskjæres mer forsiktig enn epler og pærer, fordi de har lettere for å å «blø» plantesaft ut fra beskjæringssårene.

Beskjæring av fruktveden på steinfrukter må bli tatt hensyn til av de følgende årsaker:

 • Bukettgreiner synes først som en bladrosett og det er først etter bladfallet at man ser de sideordnede blomsterknoppene med en bladknopp midt i «buketten». Samtidig med blomstring og fruktsetting vokser bladknoppen ut til en ny bladrosett med blomsterknopper og bladknopp.
 • På fruktspissene og fruktskuddene sitter heller ikke blomsterknoppene i greinspissen, men ved grenens utgangspunkt.
Når er det mest gunstig å beskjære frukttrær?

Det er viktig å beskjære alle frukttrær hvert år, særlig plomme- og kirsebærtrær, slik at man slipper harde tilbakebeskjæringer. Eple- og pæretrær tåler hardere tilbakebeskjæringer, men årlig beskjæring er alltid å foretrekke. Og så sier vi det først som sist; husk å gjødsle frukttrær!

Her følger en liten gjennomgang av ulike tidspunkt – slik at vi får etablert de tryggeste rammene for beskjæringsarbeidet for den lykkelige hageeier:

 • Planter av prunus-slekta (kirsebær, moreller og plommer) er det mest gunstig å beskjære rett etter innhøsting, før bladene har falt av. Dette er fordi at hvis man beskjærer om vinteren kan uønskede bakterier lett kan trenge inn gjennom ferske snitt-sår. Det er disse bakteriene som gir opphav til «blødende» gummifold, kvae-liknende klumper på greiner og frukter, som over tid vil føre til at frukttreet dør.
 • Eple- og pæretrær bør helst beskjæres på ettervinteren før trærne våkner fra vinterhvilen, og etter at de verste frostperiodene er over. Dermed er tommelfinger-regelen at påsketider normalt en fin tid for beskjæring på eple- og pæretrær. En av fordelene er jo også at løvet er falt av og man har god tid til å vurdere beskjæringen.